Fogeden opsøger kunden for at foretage udlæg - InkassoGuide.dk
inkassoguide.dk

Inkasso guide

InkassoGuide.dk > Fogeden opsøger kunden for at foretage udlæg


Fogeden opsøger kunden for at foretage udlæg

Fogedforretning - nu tager statsmagten sagen op på dine vegne og ser, om der noget af værdi hos din skyldner.

Det foregår helt bogstaveligt på din skyldners adresse. Fogeden har lov til at hente genstande og sælge dem på auktion, for at give dig dine penge. Fogeden kan have politiet med såfremt det skønnes, at dørene er låste, eller hvis skyldner på anden måde nægter fogeden adgang.

Hvis der er tale om en privatperson, må fogeden tage dyre forbrugsgenstande, der kan indbringe en vis sum ved salg, men fogeden må ikke gøre udlæg i ting der skal til for ”opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand”. Et ældre fjernsyn vil derfor ikke blive taget af fogeden, mens et nyt B&O fjernsyn vil være et oplagt objekt.

Næste side: Tvangsauktion og personlig konkurs

Vælg det bedste inkassofirma
Indhent gratis og uforpligtende tilbud fra Danmarks førende inkassofirmaer,
der kan hjælpe dig med at få pengene hjem fra dårlige betalere.
Klik her!

 
Bestil materiale
Vælg det bedste inkassofirma
Få pengene hjem med hurtig og effektiv inkasso.

Klik her og indhent gratis og uforpligtende tilbud
fra flere inkassovirksomheder.

Inkassoguiden
Inkassoproceduren trin for trin:
1. Introduktion
2. Din kunde betaler ikke - hvad nu?
3. Send rykkere – husk rykkergebyr & morarenter
4. Tid til inkasso – de første retslige skridt
5. Skal du stævne din kunde?
6. Retsmøde - sådan foregår det
7. Domsforhandling
8. Fogedretten tager over
9. Fogeden opsøger kunden for at foretage udlæg
10. Tvangsauktion og personlig konkurs

Aktuelt
Undgå kunder der ikke kan betale
Undgå selv at blive dårlig betaler
Inkasso når kunden bor i udlandet
Ordbog til inkassobrug

 

 


 



© 2012-2023 InkassoGuide.dk - en del af RevisorGuide.dk · Tlf.: 77 34 80 81