Tid til inkasso – de første retslige skridt - InkassoGuide.dk
inkassoguide.dk

Inkasso guide

InkassoGuide.dk > Tid til inkasso – de første retslige skridt


Tid til inkasso – de første retslige skridt

Du har nu varslet inkasso, og hvis der ikke er betalt senest 10 dage efter din varsling, så må du sende din kunde til retslig inkasso. Det er nu, din advokat kommer på banen, hvis det ikke allerede er sket, og skriver et brev til din kunde. Advokaten skriver en såkaldt inkassoskrivelse, hvori skyldneren pålægges at betale inden 10 dage.

Siden 2005 har der været mulighed for at benytte en ny metode til at inddrive sine penge. Det betyder, at du grundigt skal overveje hvilken metode der vil være mest effektiv:

1. Den nye metode, der blev indført 2005, som særligt henvender sig til ”standard-sager”. Metoden er oplagt, hvis debitor skylder mindre end 50.000 kr. og har erkendt skyldsforholdet. Fordelen er, at du får adgang til en forenklet inkassoproces, og det giver tre klare fordele: inkassosagen skal kun behandles ét sted, fogedretten, du skal kun udfylde én blanket, og retsafgiften for proceduren er nedsat. Gå til "Fogedretten tager over".

2. Den gamle metode bør benyttes hvis der skyldes mere end 50.000 kroner. Læs videre under ”Skal du stævne din kunde?


Næste side:
Skal du stævne din kunde?

Vælg det bedste inkassofirma
Indhent gratis og uforpligtende tilbud fra Danmarks førende inkassofirmaer,
der kan hjælpe dig med at få pengene hjem fra dårlige betalere.
Klik her!

 
Bestil materiale
Vælg det bedste inkassofirma
Få pengene hjem med hurtig og effektiv inkasso.

Klik her og indhent gratis og uforpligtende tilbud
fra flere inkassovirksomheder.

Inkassoguiden
Inkassoproceduren trin for trin:
1. Introduktion
2. Din kunde betaler ikke - hvad nu?
3. Send rykkere – husk rykkergebyr & morarenter
4. Tid til inkasso – de første retslige skridt
5. Skal du stævne din kunde?
6. Retsmøde - sådan foregår det
7. Domsforhandling
8. Fogedretten tager over
9. Fogeden opsøger kunden for at foretage udlæg
10. Tvangsauktion og personlig konkurs

Aktuelt
Undgå kunder der ikke kan betale
Undgå selv at blive dårlig betaler
Inkasso når kunden bor i udlandet
Ordbog til inkassobrug

 

 


 © 2012-2023 InkassoGuide.dk - en del af RevisorGuide.dk · Tlf.: 77 34 80 81