Ordbog til inkassobrug - Inkassoguide.dk
inkassoguide.dk

Inkasso guide

InkassoGuide.dk > Ordbog


Ordbog til inkassobrug

Her kan du finde forklaring på en række af de begreber og ord, som ofte benyttes i forbindelse med inkasso. Det kan godt betale sig at kende ordenes helt specifikke betydninger, når der skal kommunikeres omkring en inkassosag. Ord er i denne forbindelse jura, og derfor kan korrekt brug af fagudtryk betyde meget for udfaldet og håndteringen af en inkassosag.

Advis
Underretning.

CVR-nummer
Også kaldet momsnummer. CVR-nummeret er et unikt nummer, der gives af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til alle virksomheder. Hvis en virksomhed ikke har et CVR-nummer, er der god grund til at være skeptisk.

Debitor
Skyldner – modsat kreditor.

Inkassogebyr
Et gebyr, kreditor betaler til inkassovirksomheden, når debitor tages til retlig inkasso. Beløbet skal senere betales af debitor, såfremt der er midler og kreditor får ret i sine krav.

Inkassoskik (god inkassoskik)
Begreb fra loven om inkasso, der dækker over, at det er i strid med god inkassoskik at anvende metoder, der udsætter nogen for urimelig pression, skade eller ulempe under arbejdet med at inddrive penge.

Inkassovirksomhed
En virksomhed, som arbejder med at inddrive fordringer. En virksomhed der driver inkassovirksomhed skal være autoriseret.

Insolvens
Insolvens er en betingelse for, at en virksomhed kan erklæres konkurs. Insolvens betyder, at en virksomhed eller person skylder flere penge væk end virksomheden har – og har mulighed for at skaffe på både kort og langt sigt.

Konkurs
Ved en konkurs overgår alle en virksomheds eller privatpersons værdier til konkursboet. Hermed bliver det op til konkursboets bestyrer at fordele værdierne til kreditorerne. Det sker ved en udlodning varetaget af kurator.

Konkursbegæring
Også kaldet fordringshaverbegæring. Kreditors begæring til skifteretten om at erklære en juridisk person konkurs.

Konkursbo
De midler, genstande og andre værdier, der er tilbage efter en konkurs.

Kreditor
Den person eller virksomhed, der har penge til gode hos debitor.

Kurator
Den person der varetager et konkursbo.

Morarenter
Renter der påløber det skyldte beløb efter forfaldsdato.

Retlig inkasso
Teknisk udtryk for, at en skyldnersag af debitor føres i retten.

Rykker
En sædvanligvis skriftlig henstilling til, at skyldner betaler i henhold til den allerede fremsatte faktura.

Udlodning
Kurators fordeling af midler fra et konkursbo til kreditorerne.

Værneting
Den domstol, hvor parterne skal føre sagen, dvs. stedet hvor sagens stævning, øvrige dokumenter, vidneafhøring og domsforhandlingen skal sendes til og foregå.


Næste side: Inkassoproceduren trin for trin

Vælg det bedste inkassofirma
Indhent gratis og uforpligtende tilbud fra Danmarks førende inkassofirmaer,
der kan hjælpe dig med at få pengene hjem fra dårlige betalere.
Klik her!

 
Bestil materiale
Vælg det bedste inkassofirma
Få pengene hjem med hurtig og effektiv inkasso.

Klik her og indhent gratis og uforpligtende tilbud
fra flere inkassovirksomheder.

Inkassoguiden
Inkassoproceduren trin for trin:
1. Introduktion
2. Din kunde betaler ikke - hvad nu?
3. Send rykkere – husk rykkergebyr & morarenter
4. Tid til inkasso – de første retslige skridt
5. Skal du stævne din kunde?
6. Retsmøde - sådan foregår det
7. Domsforhandling
8. Fogedretten tager over
9. Fogeden opsøger kunden for at foretage udlæg
10. Tvangsauktion og personlig konkurs

Aktuelt
Undgå kunder der ikke kan betale
Undgå selv at blive dårlig betaler
Inkasso når kunden bor i udlandet
Ordbog til inkassobrug

 

 


 © 2012-2023 InkassoGuide.dk - en del af RevisorGuide.dk · Tlf.: 77 34 80 81