Retsmøde - sådan foregår det - InkassoGuide.dk
inkassoguide.dk

Inkasso guide

InkassoGuide.dk > Retsmøde - sådan foregår det


Retsmøde - sådan foregår det

Når din skyldner er stævnet, bliver der indkaldt til et retsmøde. Der går mindst to uger fra din advokat har stævnet din kunde til mødet finder sted. På retsmødet vil der være en dommer til stede, og din advokat fremlægger sagen for ham. Hvis din modpart ikke er enig i, at han skylder dig penge, eller der er uenighed om beløbet, så vil han også få mulighed for at forklare sig. Hvis din modpart udebliver fra retsmødet, så sker der normalt det, at der bliver afsagt dom i overensstemmelse med dine påstande.

Hvis den sagsøgte accepterer, at stævningens indhold er korrekt, vil der kunne ske domfældelse uden yderligere sagsbehandling. Tit vil det være tilfældet i inkassosager, hvor der ikke består en reel uenighed om det krævede beløb, men hvor det er nødvendigt med en dom over skyldneren, inden der kan ske retslig inddrivelse. – Men hvis din skyldner ikke er enig, skal der en egentlig domsforhandling til og eventuelt flere retsmøder.

Næste side: Domsforhandling

Vælg det bedste inkassofirma
Indhent gratis og uforpligtende tilbud fra Danmarks førende inkassofirmaer,
der kan hjælpe dig med at få pengene hjem fra dårlige betalere.
Klik her!

 
Bestil materiale
Vælg det bedste inkassofirma
Få pengene hjem med hurtig og effektiv inkasso.

Klik her og indhent gratis og uforpligtende tilbud
fra flere inkassovirksomheder.

Inkassoguiden
Inkassoproceduren trin for trin:
1. Introduktion
2. Din kunde betaler ikke - hvad nu?
3. Send rykkere – husk rykkergebyr & morarenter
4. Tid til inkasso – de første retslige skridt
5. Skal du stævne din kunde?
6. Retsmøde - sådan foregår det
7. Domsforhandling
8. Fogedretten tager over
9. Fogeden opsøger kunden for at foretage udlæg
10. Tvangsauktion og personlig konkurs

Aktuelt
Undgå kunder der ikke kan betale
Undgå selv at blive dårlig betaler
Inkasso når kunden bor i udlandet
Ordbog til inkassobrug

 

 


 © 2012-2023 InkassoGuide.dk - en del af RevisorGuide.dk · Tlf.: 77 34 80 81