Send rykkere – husk rykkergebyr og morarenter - InkassoGuide.dk
inkassoguide.dk

Inkasso guide

InkassoGuide.dk > Send rykkere – husk rykkergebyr og morarenter


Send rykkere – husk rykkergebyr
og morarenter

Første henvendelse til din kunde kan være en venlig erindring. I rigtig mange tilfælde skyldes en manglende betaling blot, at fakturaen er blevet væk, sygdom, nyt IT-system eller andet, som har forsinket fakturabehandlingen nogle dage. Det kan jo også være dig, der har skrevet et forkert kontonummer på fakturaen.

Den venlige erindring kan eventuelt foretages via telefon eller bedst via e-mail. E-mail er godt at benytte, for det kan give dig et svar, hvor kunden accepterer at skylde dig penge, og det kan være vigtigt senere i forbindelse med en eventuel retssag. En sådan henvendelse vil som regel løse problemet, allerede inden det er opstået. Din kunde vil sædvanligvis undskylde den manglende betaling og fremover være opsat på at betale dig til tiden. – Her er absolut ingen grund til at skrue bissen på!

En uge efter den venlige erindring kan du skrive den første rykker. Her skal du henvise til din faktura, at betalingsfristen er overskredet og stille krav om betaling efter senest 10 dage.

Overskrider din kunde også denne frist, skal du sende rykker nummer to med samme krav som i den første. Derudover skal du skrive, at sagen vil blive sendt til inkasso, hvis der ikke er betalt inden 10 dage.

En standardformulering kunne være:

”Denne rykker er et varsel i henhold til inkassolovens § 10. Det skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra dags dato. Hvis det ikke sker, vil det kunne medføre yderligere omkostninger for Dem, idet sagen uden yderligere varsel vil blive overgivet til inkasso.”

Det er en fordel at have en helt klar procedure for udsendelse af rykkere. Du kan eksempelvis udarbejde skabeloner til de forskellige breve, så det kun tager dig få minutter at udskrive og sende en rykker. Hvis din virksomhed har mange dårlige betalere, kan du benytte dig af onlinesystemer, som tager sig af alt det administrative for dig.

Husk:

- Husk morarenter: Du kan opkræve en morarente på 10,75% (2009 sats) af hele det skyldte beløb fra den 31. dag efter beløbet skulle være betalt.

- Husk rykkergebyr: Du må opkræve 100 kroner pr. rykker. Det kan maksimalt gøres 3 gange, og kravet er, at der går mindst 10 dage mellem hver rykker.

- Husk at varsle omkostninger til advokat: I din sidste rykker kan du gøre din skyldner opmærksom på, at omkostninger til advokat i forbindelse med inkasso skal betales af skyldner. Hvis du ikke gør dette, så kan du ikke få dækket disse omkostninger senere.

Hvis din kunde stadig ikke betaler, så er det nu, du skal gøre alvor af din inkassovarsling.

Næste side: Tid til inkasso - de første retslige skridt

Vælg det bedste inkassofirma
Indhent gratis og uforpligtende tilbud fra Danmarks førende inkassofirmaer,
der kan hjælpe dig med at få pengene hjem fra dårlige betalere.
Klik her!

 
Bestil materiale
Vælg det bedste inkassofirma
Få pengene hjem med hurtig og effektiv inkasso.

Klik her og indhent gratis og uforpligtende tilbud
fra flere inkassovirksomheder.

Inkassoguiden
Inkassoproceduren trin for trin:
1. Introduktion
2. Din kunde betaler ikke - hvad nu?
3. Send rykkere – husk rykkergebyr & morarenter
4. Tid til inkasso – de første retslige skridt
5. Skal du stævne din kunde?
6. Retsmøde - sådan foregår det
7. Domsforhandling
8. Fogedretten tager over
9. Fogeden opsøger kunden for at foretage udlæg
10. Tvangsauktion og personlig konkurs

Aktuelt
Undgå kunder der ikke kan betale
Undgå selv at blive dårlig betaler
Inkasso når kunden bor i udlandet
Ordbog til inkassobrug

 

 


 © 2012-2023 InkassoGuide.dk - en del af RevisorGuide.dk · Tlf.: 77 34 80 81