Tvangsauktion og personlig konkurs - InkassoGuide.dk
inkassoguide.dk

Inkasso guide

InkassoGuide.dk > Tvangsauktion og personlig konkurs


Tvangsauktion og personlig konkurs

Hvis din skyldner er en virksomhed, og du frygter, at virksomheden fortsat vil handle på en måde, der gør, at det bliver sværere for dig få dine penge, så kan du indgive konkursbegæring. Det skal gøres til den lokale skifteret, og det er vigtigt, at du har din dokumentation i orden. Din begæring skal indeholde sagens akter, og du kan kun bruge konkursbegæring i det tilfælde, at den manglende betaling skyldes insolvens.

Du skal dække omkostningerne til konkursbehandlingen, hvis det viser sig, at der ikke er midler i konkursboet. Det er således ikke sikkert, at det kan betale sig at erklære en virksomhed konkurs.

Konkursbegæring er en løsning, som sikrer, at det ikke længere er den person, som skylder dig penge, der stadig har råderet over virksomhedens værdier. Ved en konkursbegæring indsættes en kurator til at varetage midlerne og fordele dem til virksomhedens kreditorer. Man bør kun indgive en konkursbegæring i samarbejde med en advokat. Man kan nemlig blive stillet til ansvar for en uretmæssig konkursbegæring.

Næste side: Undgå kunder der ikke kan betale

Vælg det bedste inkassofirma
Indhent gratis og uforpligtende tilbud fra Danmarks førende inkassofirmaer,
der kan hjælpe dig med at få pengene hjem fra dårlige betalere.
Klik her!

 
Bestil materiale
Vælg det bedste inkassofirma
Få pengene hjem med hurtig og effektiv inkasso.

Klik her og indhent gratis og uforpligtende tilbud
fra flere inkassovirksomheder.

Inkassoguiden
Inkassoproceduren trin for trin:
1. Introduktion
2. Din kunde betaler ikke - hvad nu?
3. Send rykkere – husk rykkergebyr & morarenter
4. Tid til inkasso – de første retslige skridt
5. Skal du stævne din kunde?
6. Retsmøde - sådan foregår det
7. Domsforhandling
8. Fogedretten tager over
9. Fogeden opsøger kunden for at foretage udlæg
10. Tvangsauktion og personlig konkurs

Aktuelt
Undgå kunder der ikke kan betale
Undgå selv at blive dårlig betaler
Inkasso når kunden bor i udlandet
Ordbog til inkassobrug

 

 


 © 2012-2023 InkassoGuide.dk - en del af RevisorGuide.dk · Tlf.: 77 34 80 81