Undgå dårlige betalere - Inkassoguide.dk
inkassoguide.dk

Inkasso guide

InkassoGuide.dk > Undgå kunder der ikke kan betale


Undgå kunder der ikke kan betale

Man kan selv gøre mange ting for at undgå dårlige betalere og besværet med rykkere og inkassosager. Hovedreglen er, at jo mere man investerer i research på sine kunder, jo mere sikker er man på at få sine penge.

Når kunderne ikke kan betale, og det ærgerlige arbejde med rykker og inkasso går i gang, fortryder mange, at de ikke undersøgte deres kunders forhold en ekstra gang. Det viser sig nemlig, at forhåndsviden om kundernes økonomiske og virksomhedsmæssige forhold er det allervigtigste, når man skal undgå at handle med dårlige betalere. Men kendskab til kunden er ikke nok. Styr på aftaler og en konsekvent administration bør være en fast del af din virksomheds løbende beredskab.

Advokat Karsten N. Müller, der er bestyrelsesformand for Danske INKASSOadvokater opridser her tre gode råd, man som virksomhed bør følge for at have et minimum af sikkerhed:

  • Kend din kunde
  • Sørg for skriftlige aftaler
  • Vær konsekvent

Kend din kunde
At kende sin kunde betyder ikke blot, at man har en adresse og et navn. Man skal kende sin kundes CVR-nummer og tjekke det på www.cvr.dk. Det er gratis og giver med det samme svar på, om der er tale om en reel registreret virksomhed. Handler man med privatpersoner, bør man som minimum tjekke vedkommende i telefonbogen.

”Ofte ved virksomheder ikke, hvem de i virkeligheden har handlet med, og det kan gøre det meget besværligt at føre en inkassosag efterfølgende,” siger Karsten N. Müller.

Han anbefaler også, at man tjekker andre databaser for at se, om ens kommende kunde skulle være registeret som dårlig betaler.

Husk de skriftlige aftaler
En ting, som ofte gør en skyldnersag besværlig, er, at der ikke er enighed om, hvorvidt handlen rent faktisk er gennemført. En kunde kan påstå, at en vare eller tjenesteydelse ikke er leveret eller måske kun delvist er leveret, eller på anden måde er mangelfuld. Hvis der er tvivl om, hvad der blev aftalt, og om aftalen er opfyldt, kan en inkassosag ikke umiddelbart gennemføres, fordi tvisten om, hvorvidt der er tale om manglende betaling, først skal gennemføres.

Den enkleste løsning på det problem er at bekræfte alle aftaler via email og få en bekræftelse på, at en aftale er overholdt via email.

Vær konsekvent med faktura og rykkere
En kunde, der ikke betaler, er desværre ofte et tegn på, at en virksomhed har økonomiske problemer. Hvis en virksomhed går konkurs er der simpelthen ikke flere penge i kassen og kreditorer må acceptere et tab. Inden det sker, er det vigtigt at være hurtigt ude med sine krav, for det er de sidste kreditorer, der ikke får deres penge.

”Al erfaring viser, at jo hurtigere, man er til at sende sin faktura og sine rykkere, jo større er chancen for at få sine penge. En virksomhed vil som regel forsøge at betale sine kreditorer, så længe ledelsen tror på virksomhedens overlevelse, og her gælder det om at være først i rækken,” siger advokat Karsten N. Müller.

Overvej en forsikringsordning
Baserer man sin virksomhed på få kunder, kan det være en god idé at forsikre sig. En række forsikringsselskaber har specialiseret sig i at rate virksomheder og forsikre fordringer hos dem. Det er ganske vist bekosteligt, men til gengæld er man sikker på at få sine penge. Samtidig kan forsikringsselskaberne give et godt hint om dine samarbejdspartneres økonomi: Hvis forsikringsselskabet ikke vil forsikre din samarbejdspartner, kan det være fordi, den er gal med økonomien.

Næste side: Undgå selv at blive dårlig betaler

Vælg det bedste inkassofirma
Indhent gratis og uforpligtende tilbud fra Danmarks førende inkassofirmaer,
der kan hjælpe dig med at få pengene hjem fra dårlige betalere.
Klik her!

 
Bestil materiale
Vælg det bedste inkassofirma
Få pengene hjem med hurtig og effektiv inkasso.

Klik her og indhent gratis og uforpligtende tilbud
fra flere inkassovirksomheder.

Inkassoguiden
Inkassoproceduren trin for trin:
1. Introduktion
2. Din kunde betaler ikke - hvad nu?
3. Send rykkere – husk rykkergebyr & morarenter
4. Tid til inkasso – de første retslige skridt
5. Skal du stævne din kunde?
6. Retsmøde - sådan foregår det
7. Domsforhandling
8. Fogedretten tager over
9. Fogeden opsøger kunden for at foretage udlæg
10. Tvangsauktion og personlig konkurs

Aktuelt
Undgå kunder der ikke kan betale
Undgå selv at blive dårlig betaler
Inkasso når kunden bor i udlandet
Ordbog til inkassobrug

 

 


 © 2012-2023 InkassoGuide.dk - en del af RevisorGuide.dk · Tlf.: 77 34 80 81